Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
2008

2008

2008 - Rädsla


Existentiell Filmfestival i Dalarna tar film på allvar i en diskussion om samhällsklimat, tidsanda och livsvillkor. Temat 10–11 april 2008 är ”Rädsla”.

Enligt sociologen Zygmunt Bauman är det västerländska välfärdssamhället mentalt ockuperat av olika föreställningar om hot. Vi lider av ett ”Titanic-komplex”. Någonstans i färdens riktning lurar en katastrof i dimman som hotar att slå sönder samhället. Klimathot, ökande politisk eller religiös fundamentalism, kriminella våldsgäng, en vård- och rättsapparat som socialt misslyckats i omhändertagande av psykiskt sjuka, m.m. Tidigare tidsepoker som uttryckt hopp och tillit inför framtiden, har i vår tid ersatts med osäkerhet enligt Bauman, en vag oro och en känsla av förlorad kontroll som långsamt glidit människorna i välfärdssamhället ur händerna.

Temat speglas i en mångfald olika filmiska gestaltningar, alltifrån Roy Anderssons Du levande och Michaels Hanekes Dolt hot till Pans labyrint om fantasin som tillflykt undan förtryck eller De andras liv om ett samhälle där medborgarna utgör det största hotet, för att bara nämna några av filmerna.

Festivaldeltagarnas samtal med regissörer, författare, forskare och andra gäster som delar med sig av sina professionella och personliga perspektiv, står i centrum i denna festival.

Välkommen in i samtalet på Högskolans Dalarnas Mediehus 10–11 april 2008!

Filmer 2008

 

Pans Labyrint, Guillermo del Toro, 2006, 112 min


Jag är inte rädd, Gabriele Salvatores 2003, 110 min


Du levande, Roy Andersson 2007, 95 min


The Others, Alejandro Armenabar 2001, 101 min


Kortfilmsprogram, Filmcentrum Eva Westergren


Batman Begins Christopher Nolan 2005, 140 min


Dolt hot, Michael Haneke 2005, 117 min


De andras liv, Florian Henckel von Donnersmarck 2006, 124 min


This Is England, Shane Meadows 2007, 101 min


Darling, Johan Kling 2007, 94 min

Medverkande 2008


Roy Andersson
Filmregissör


Nina Björk Kulturskribent Dagens Nyheter


Annika Borg Författare, teol. dr. och präst


Andreas Hoffsten Svenska Filminstitutet Stockholm


Maaret Koskinen Professor i Filmvetenskap Stockholm


Sven Lindqvist Författare


Yvonne Leffler Lektor i Litteraturvetenskap Göteborgs universitet


Ylva Leitzinger Studentpräst i Göteborg, ansvarig för Söndagsfilm; Tala film, tala liv.


Emma Gray Munthe Filmkritiker Aftonbladet

Per Naroskin Leg. psykolog, psykoterapeut och författare


Göran Rosenberg Författare och journalist


Annelie Särnblad Riksdagsledamot (s), Riksdagens kulturutskott


Tomas Axelson Religionssociolog, lärare i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Dalarna


Ylva Axelson Leg. psykolog och verksamhetschef St Lukas Dalarna


Stefan Björnlund Student Filmvetenskap Högskolan Dalarna/Stockholms Universitet


Helena Danielsson Lektor i Bild Högskolan Dalarna


Sven Hansell Lektor i litteraturvetenskap Högskolan Dalarna


Malin Lagergren Verksamhetsansvarig Film i Dalarna


Alf Linderman Direktor Sigtunastiftelsen, Docent i religionssociologi Uppsala universitet


Maria Myhr Filmpedagog Film i Dalarna


Gunnar Ternhag Professor i Ljudproduktion Högskolan Dalarna


Eva Westergren Filmcentrum Stockholm


Cecilia Willman Konsulent Studieförbundet Bilda