Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
2016

2016

2016 - Jag, vi de och världenEXISTENTIELL FILMFESTIVAL DALARNA sätter samtalet i fokus – vi vill utifrån filmer diskutera aktuella ämnen och frågor kring människors tillvaro och livsval.

 

Det öppna samhället reser murar mot ”de andra”. Extre­ma grupper polariserar människor mot varandra – ”vi” ställs mot ”de” med en skarp skiljelinje emellan. Samtidigt visar eldsjälar och frivilligorganisationer på vikten av medmänsklighet; ett ”vi” som har rum för en hel värld. Vår tids filmer berör detta med tydlig verklighetsförankring och fantasifullhet. De lyfter våra inre förändringar oavsett om dessa görs i frihet i grupp eller med tvång i ensamhet.


En påtvingad gemenskap blir för den omaka flykting­famil­jen i Dheepan den enda fasta punkten i en desperat kamp för överlevnad. För Aina blir en falsk identitet på pappret  början på en utvisningsresa – som asylsökande och frihetsberövad blir hennes tid i Förvaret en skildring i enkelheten med vilken man gömmer människovärdet i byråkratisk terminologi.


Roboten Avas dom är beroende av huruvida en kärlekskrank yngling ser en människa bakom maskinen. Ex Machina blir inte bara ett förhör utan även en rättegång utifrån frågan: Är du skyldig till att vara människa? Nelly Hoss vet att hon är en mänsklig överlevare, bara inte vem det är som reser sig ur förintelsens aska i Phoenix. Frågan om mänsklig värdighet är central även i The Swedish Theory of Love, där ensamheten blivit individualismens mörka skugga.


Rabbindomstolens lag är mannens och det är i teatral absurditet som den olyckliga Viviane Amsalem tvingas framföra sina argument för skilsmässa och individens rätt i Rättegången: Amsalem vs Amsalem. I Calvary är domen däremot hård över den religiösa makten då en man i bikt utlovar ställföreträdande mord på en oskyldig präst på grund av tidigare övergrepp.


Vikten av kollektiv kamp visar sig med styrka i Selma där medborgarrättskämpar konfronterar en rasistisk maktappa­rat som vägrar att se dem som människor. Vi ser den även i Revolten där människans bästa vän kräver rätten att existera då en lag om renrasighet hotar att utrota de mest utsatta.


Stefan Björnlund, projektledare Existentiell Filmfestival
Filmer 2016

 

Deephan, 109 min


Förvaret, 99 min


Ex Machina, 110 min


Phoenix, 98 min


The Swedish Theory of Love, 90 min


Calvary, 102


Rättegången - Amsalem vs Amsalem, 115 min


Selma, 128 min


Revolten, 121


Work in progress


Kortfilmer

Medverkande 2016


Tomas Axelson Docent i religionsvetenskap med
medieinriktning, Högskolan Dalarna

Viktor Banke Asylrättsjurist, föreläsare, skribent


Joachim Bergenstråhle Konstnärlig lektor Bildproduktion,
Högskolan Dalarna


Andrew Casson Vicerektor, Högskolan Dalarna


Eva Cronsioe Präst i Svenska kyrkan


Marie Elf Docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna


Erik Gandini Regissör, dokumentärfilmare


Sofia af Geijerstam Kommunikationsansvarig, Sigtunastiftelsen


Pernilla Glaser Författare, lärare i text och gestaltning, Konstfack


Anita Goldman Författare, kulturjournalist


Sven Hansell Lektor i litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna


Elisabeth Hjorth Författare, litteraturkritiker, doktor i etik


Mikaela Kindblom Filmhistoriker, författare


Björn af Kleen Journalist, författare


Johanna Koljonen Kulturjournalist, författare, programledare


Ola Larsmo Författare, kulturjournalist, samhällsdebattör


Alf Linderman Direktor Sigtunastiftelsen, docent i religionssociologi


Anna Lindman Journalist, programledare


Qaisar Mahmood Författare, chef för Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning


Fredrik Sahlin Filmkritiker, programledare


Magnus Sundell Programproducent, Studieförbundet Bilda


Satu Sundström Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna


Torbjörn Tännsjö Professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet