Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
2006

2006

2006 - Kärlek, frihet och beroende


Existentiell filmfestival Dalarna tar film och filmisk gestaltning på allvar i en diskussion om livsvillkor och tidsanda, attityder och samhällsklimat. Dialogen har stort utrymme där det känslomässigt starka mediet film samsas med reflektion och analys. Därför är festivalpublikens samtal med författare och regissörer centrala liksom med forskare och andra inbjudna gäster som med sina erfarenheter delar med sig av sina perspektiv på fi lmens berättelser.

Årets festivaltema ”Kärlek, frihet och beroende” berör kärlekens
komplexa väsen som rymmer både längtan och liv, isolering och skräck
och lyfter fram frågor kring vår tids hantering av relationer och sårbar
ömsesidighet.


Filmerna rör sig mellan olika teman; från romantiskt vemod i In the
Mood For Love, till uppbrott och omprövning i Sex, hopp och kärlek, hot och
utnyttjande i In the Cut, till hopp om mirakel i Heaven och Tala med henne,
men också en klassiker som Himmel över Berlin, med en vision om kärlekens
förkroppsligande, för att bara nämna några.


Välkommen till Existentiell fi lmfestival i Högskolan Dalarnas Mediehus,
6-7 april 2006!

Filmer 2006

 

Återkomsten
Andrei Zvyagintsev
2003, 105 min


In the mood for love
Kar Wai Wong
2000, 98 min


Sex, hopp och kärlek
Lisa Ohlin
2005, 93 min


Beautiful thing
Hetti McDonald
1996, 90 min


Kvinnorna på Rosenstrasse
Margarethe von Trotta
2003, 136 min


Himmel över Berlin
Wim Wenders
1987, 127 min


Heaven
Tom Tykwer
2002, 96 min


In the Cut
Jane Campion
2003, 119 min


Tala med henne
Pedro Almodovar
2002, 112 min


Sandor slash Ida
Henrik Georgsson
2005, 93 min



Medverkande 2006


Per Olov Enquist Författare


Owe Wikström Professor i religionspsykologi, författare


Maria Kûchen Författare och kulturskribent
Lisa Ohlin Regissör


Elisabeth Rynell Författare


Susanne Kocsis Filmvetare och fi lmpedagog Stockholm


Victoria Carlbaum Ledarskapskonsult med genusinriktning


Tord Pååg Regissör och lärare i Bildproduktion Högskolan Dalarna


Sylvia Ingmarsdotter Filmklippare och lärare i bildproduktion Högskolan Dalarna*


Tove Holmqvist Lektor socialantropologi Högskolan Dalarna


Ann-Margreth Bhy Psykoterapeut S:t Lukas Dalarna


Agneta Wallenstam Pastor Betlehemskyrkan Göteborg


Ingrid J. Wallin Adjunkt i bildproduktion Högskolan Dalarna


Stefan Cassel Kurator Högskolan Dalarna


Alf Linderman Direktor Sigtunastiftelsen, Docent i religionssociologi Uppsala universitet


Malin Lagergren Verksamhetsansvarig Film i Dalarna


Sven Hansell Lektor i litteraturvetenskap Högskolan Dalarna


Elizabeth Pethrus Filmkonsulent Film i Dalarna


Ingemar Thorén Avdelningschef Studieförbundet Bilda


Tomas Axelson Religionssociolog och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap,
Högskolan Dalarna


*Mångårigt samarbete med Ingmar Bergman i produktioner från och med Fanny och Alexander till Saraband.