Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
Tema

2024- Höra till

Existentiell Filmfestival Dalarna 2024
Tema: Höra till


Existentiell Filmfestival Dalarna sätter samtalet om film i fokus – tillsammans vill vi diskutera högaktuella ämnen och angelägna frågor kring människors vardag, existens och livsval.


Vad är det vi längtar efter i gemenskapen med andra? Att känna tillhörighet, att tillhöra en grupp, tycks vara ett grundläggande existentiellt behov. Ibland får detta behovs oss att söka oss till dem som bekräftar oss, ibland anpassar vi oss för att accepteras av den gemenskap som finns tillgänglig. Samtidigt som vi idag värdesätter frihet och individualitet högt, verkar vår längtan efter att höra till växa sig allt större. Finns det gemenskaper där vi får möjlighet att verkligen ”vara oss själva” eller kommer tillhörigheten alltid med ett pris? Vem definierar om vi hör till, är det vi själva eller någon annan?

I filmens värld finner vi ständigt detta sökande efter tillhörighet. I Motståndaren kämpar den forne proffsbrottaren Iman med den livslögn som tvingat honom och hans familj på flykt, från värmens Iran till kylans Norrbotten. När han finner ett nytt sammanhang i den lokala brottarklubben och återigen väljer att kliva ut i ringen måste han också konfrontera sitt förflutna. Kampen står även att finna i 20-talets Köpenhamn i De ostyriga, där den unga kvinnan Maren på grund av ”osedligt leverne” blir tvångsintagen på ett statligt kvinnohem på ön Sprogø. Maren tänker där göra uppror mot den danska hederskultur som begränsar de ostyriga kvinnornas liv.

En skör gemenskap uppstår för de ungdomar på glid som får möjlighet att bli skådespelare för några dagar i Pissa i motvind. En filminspelning pågår i ett utsatt område i Frankrike och kvarterets värstingar bjuds in att delta då regissören söker autenticitet i projektet. Men vem är egentligen autentisk? I Close möter vi två oskiljaktiga franska pojkar, men det finns även något mer i deras relation bortom vänskapen. När skolan börjar efter sommarlovet kommer nya kamrater, intressen och social press in i bilden och relationen sätts på prov till det yttersta.

Den sociala pressen tynger även kvinnorna i Women talking i ett religiöst isolerat samhälle på den amerikanska landsbygden. Flera kvinnor i byn har nattligen utsatts för sexuella övergrepp av män i kommuniteten. Förövarna har arresterats, men väntas snart bli frisläppta. Nu måste byns kvinnor ta ett gemensamt beslut – att inget göra, att lämna sitt samhälle eller att slåss. I Världens lyckligaste man är kriget över, men människorna måste försöka leva vidare. Asja och Zoran möter varandra på ett speed dating-event i Sarajevo, hon söker kärleken men han har ett dolt motiv.

I Min vackra stjärna blir ett övergivet barn orsaken till att två vänner ger sig ut på en bilresa på den sydkoreanska landsbygden. De tänker sälja barnet till par som vill adoptera på den svarta marknaden, men vet inte att efter dem följer en ångerfull nybliven mor och två poliser. En kaotisk resa väntar även i Give me liberty där den hjälpsamma färdtjänst-chauffören Vic kör runt en brokig samling människor i sin nedslitna buss i en förort i Milwaukee. Många behöver skjuts och ingen har tid att vänta.


Välkommen att höra till på årets festival.


Stefan Björnlund, projektledare Existentiell Filmfestival Dalarna