Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
Filmer


Filmer 2024


Förseminarium 17 april 19.00

Allt vad synligt och osynligt är: Om änglar på film

Föreläsare | Christo Burman


Film har ofta beskrivits som en konstform med särskild förmåga att, med Ingmar Bergmans ord, ”tränga in i hittills obesedda världar, verkligheter utanför verkligheten”. Ett uttryck för detta är änglar, som dykt upp på duken eller skärmen genom hela filmhistorien som hemlighetsfulla budbärare. Inte sällan får de bära vittnesbörd om filmmediets gränsöverskridande karaktär, och möjligheterna att med teknologins hjälp gestalta en transcendent dimension.

När Christo Burman presenterar sitt pågående forskningsprojekt om änglar på film ligger fokus i synnerhet på europeiska filmer som audiovisuellt speglar änglagestalternas position i gränslandet mellan himmel och jord. Som utgångspunkt redogörs också för änglar i konsten, då filmens änglar - i likhet med, och inspirerade av, tidigare bildkonst - ständigt rört sig mellan synligt och osynligt, samt i vidare mening olika nivåer av verklighet. Till de olika verklighetsnivåerna hör också gestaltningen av änglar i drömmar och uppenbarelser.

Filmer på festivalen 18-19 april 2024

Här är alla filmer som visas på festivalen 2024. Klicka på respektive titel för att se filmtrailer. 


De ostyriga

Motståndaren

Pissa i motvind

Close

Women talking

Världens lyckligaste man

Min vackra stjärna

Give me liberty

Kortfilmer: Rinkebysvenska | Turkkiosken | Åsnelandet

Work in progress: En gång skall du vara en av dem som levat för längesen 

FILMER 2024

PER BIFROST OCH ALEXANDER RYNÉUS

DOKUMENTÄRFILMARE

Per Bifrost och Alexander Rynéus ären dokumentärfilmsduo uppväxta i Svärdsjö. Duon har tillsammans regisserat femfilmer som bland annat visats på Netflix, Amazon Prime, SVT, YLE och VG samt påfilmfestivaler runt om i världen. 


2024 bjuder Per och Alexander på Work in progress - En gång skall du vara en av dem som levat för längesen 

Work in progress 2024

En gång skall du vara en av dem som levat för längesen


Per Bifrost och Alexander Rynéus ären dokumentärfilmsduo uppväxta i Svärdsjö. Duon har tillsammans regisserat femfilmer som bland annat visats på Netflix, Amazon Prime, SVT, YLE och VG samt påfilmfestivaler runt om i världen. 

 

Per och Alexander kommer visamaterial och berätta om deras kommande dokumentärfilm ”En gång skall du vara enav dem som levat för längesen” som utspelar sig i gruvsamhället Malmberget. År2013 gjorde de filmen ”Malmberget” som porträtterade den upptrappade konfliktenoch den väntan och osäkerhet som präglade Malmberget mellan 2010-2012. Sedan2019 har de återvänt till Malmberget men i stället för att fokusera på engruvkonflikt cirkulerar nu filmen kring vad som händer när röken lagt sig, nären laddad konflikt om ett samhälles framtid gått förlorad. Bolaget stårsom segrare, såsom det oftast sett ut genom historien i liknandebrukssamhällen. Mineralerna ska utvinnas och marken ska exploateras. Vi gräverallt djupare och utarmar underjordens skattkista, tills vi finner oss självastående på avgrunden av våra egna begär, utan en plats att kalla våregen. 

 

Per och Alexander har en vilja attundersöka vårt mänskliga tillstånd i både små och stora skalor och vill iden här filmen ge personerna och platsen tid och fånga ögonblick som annarsobemärkt skulle passera. Det handlar om att undersöka en stämning eller enatmosfär på platsen, varifrån den kommer, och förhöja den. Det är en process avmedskapande mellan platsen och de människor vi möter, där allvar, värme ochhumor sammanfogas. Genom situationer i samhället och nedslagen i de härmänniskornas liv skapas en berättelse om människans villkor i dessförgänglighet och hur platser hela tiden omformas av berättelser och liv,samtidigt som platsen på ett annat sätt återgår till en form av naturligaretillstånd nu när människan lämnat platsen, som en parentes i bergets liv. 

 

Work-in-progressen kommer innehållasamtal, visning av material med fokus på platsbaserat berättande.