Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.
2012

2012

2012 - Det öppna samhället - gränser, konfrontation, anpassning
Filmer 2012

 


Medverkande 2012